Leasing pracowniczy

Zasady leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy polega na wynajmie pracowników przez Agencję Pracy pracodawcy użytkownikowi. Leasing pracowniczy wiąże się z następującymi konsekwencjami:

1. Wypożyczony pracownik nawiązuje stosunek pracy jedynie z podmiotem wypożyczającym  pracowników (Working Project Sp. z o.o.). Skutkiem tego na pracodawcy użytkowniku nie ciążą obowiązki, jakie spoczywają na pracodawcach.

2. Nabywca usług leasingu pracowniczego nie jest obarczony koniecznością prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz obowiązków związanych z rozliczeniem ubezpieczeń społecznych.

3. Koszty zatrudnienia pracowników są skalkulowane w sposób klarowny i przejrzysty. Podstawą rozliczenia jest liczba pracowników zatrudnionych w firmie Leasingobiorcy oraz ilość przepracowanych godzin w firmie Leasingobiorcy zgodnie z ustaloną stawką godzinową. Leasingobiorca raz w miesiącu otrzymuje zbiorczą fakturę na ww. usługi.

4. Pełną odpowiedzialność za legalność pracy w Polsce osoby zatrudnionej w ramach leasingu pracowniczego ponosi Agencja Pracy Working Project Sp. z o.o.

guilherme-cunha-4zwozQxDbD4-unsplash
clem-onojeghuo-zZza888FSKg-unsplash

Nasi pracownicy

Wszyscy zagraniczni pracownicy naszej firmy posiadają komunikatywną znajomość języka angielskiego – język ten jest preferowanym językiem w komunikacji oraz podczas wypełniania obowiązków służbowych. Pracownicy zrekrutowani przez firmę Working Project Sp. z o.o. pochodzą głównie z krajów takich jak Nepal, Indie, Bangladesz. 

Motywacja do pracy naszych pracowników jest bardzo wysoka, bowiem nasz kraj jest dla nich szansą na lepsze życie. Ww. pracownicy zainteresowani są bardzo często pracą w godzinach nadliczbowych. Stawki nadgodzin są analogiczne jak godzin pracy etatowych. Stawki godzinowe naszych pracowników zależą od doświadczenia i kwalifikacji danej osoby, koszt zatrudnienia 1 pracownika zaczyna się już od 24,50 zł za godzinę plus należny podatek VAT. 

Co do zasady Leasingobiorca zobowiązuje się dostarczyć niezbędny sprzęt do realizacji zadań, odzież roboczą oraz zapewnić szkolenie zgodnie z aktualnymi wymogami prawa pracy. Leasingobiorca ma możliwość zatrudnienia pracownika bezpośrednio w swojej firmie. W takim wypadku jest on zobowiązany do wniesienia odstępnego za każdą zatrudnianą bezpośrednio osobę.

W przypadku niezadowolenia z efektów pracy danego pracownika, Leasingobiorca może wnosić o zastąpienie pracownika z którego nie jest zadowolony inną osobą o zbliżonych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Rekrutacja pracowników poza granicami RP

Jeśli Leasing pracowniczy nie jest dla Państwa odpowiednim rozwiązaniem, możliwe jest również zlecenie rekrutacji pracowników za granicą, którzy finalnie będą bezpośrednio zatrudnieni w firmie Zleceniodawcy. W takim przypadku pomiędzy Working Project Sp. z o.o. a Zleceniodawcą podpisywana jest umowa o świadczeniu usług konsultingowych. 

Koszt pozyskania pojedynczego pracownika na zagranicznym rynku pracy zaczyna się od kwoty 1500 zł netto success fee, która to opłata wnoszona jest w momencie zrekrutowania i relokacji pracownika do przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.

Legalizacja pracy pracowników zagranicznych w Polsce

Świadczymy usługi doradcze w zakresie formalności związanych z zatrudnieniem pracowników spoza Unii Europejskiej w Polsce.

Praca w Polsce

Polski rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Nasi pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2700 zł brutto miesięcznie.

Zagraniczne agencje pracy, zainteresowane zainteresowane współpracą w zakresie wysłania pracowników spoza UE do Polski zapraszamy do kontaktu mailowego: info@workingproject.eu.

Doradztwo imigracyjne dla cudzoziemców

Oferujemy profesjonalne usługi konsultingowe dla cudzoziemców:

Oferujemy wsparcie w zakresie uzyskania zezwolenia na pracę oraz pobyt dla cudzoziemca oraz zezwoleń na pobyt stały oraz czasowy. Naszą ofertę kierujemy dla obcokrajowców zainteresowanych uzyskaniem takich dokumentów jak zezwolenie na pracę w Polsce czy też karta pobytu. Jesteśmy otwarci na zatrudnienie obcokrajowców spoza UE oraz leasingowanie ich zagranicą. W celu zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy dla obcokrajowców prosimy o kontakt mailowy: info@workingproject.eu

Nasze usługi kierujemy zarówno do osób mających problem z legalizacją swojego pobytu, jak i do osób pragnących rozpocząć swoją pracę u nowego pracodawcy, który nie posiada wiedzy na temat legalizacji pobytu w Polsce.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, lub zadzwoń pod podany numer telefonu.